UZYSKALIŚMY PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

 

W dniu 5 listopada 2019 nasza szkoła uczestniczyła w uroczystości wręczenia certyfikatów ZPB Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, podczas której otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedłużenie ważności certyfikatu "szkoła promująca bezpieczeństwo" na lata 2019-2024. Ważnym punktem uroczystości był występ naszych uczniów. klasa v przedstawiła zebranym spektakl "stop agresji", który spotkał się z dużym zainteresowaniem, został on doceniony przez przybyłych gości, m.im. panią kurator oświaty B.Nowak , która osobiście pogratulowała dzieciom udanego występu. 

przedłużenie ważności certyfikatu oznacza, że nasza szkoła spełniła wymogi projektu realizowanego w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa i tym samym uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem przez najbliższe 5 lat.

wyróżnienie to jest zwieńczeniem pracy wielu osób zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa.

wyróżnienie to jest zwieńczeniem pracy wielu osób zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa dzieci:pani dyrektor,nauczycieli, pracowników szkoły oraz wielu instytucji i organizacji pomagających nam dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób zarówno w szkole jak i w najbliższym otoczeniu. 

I BIEG CHARYTATYWNY „DAR SERCA”

 

1 września 2019r. nasza szkoła zorganizowała Bieg charytatywny Dar Serca. Współorganizatorem była fundacja Promyczek, a honorowy patronat sprawowała Pani Wójt Gminy Wieprz M. Chrapek.

Na biegu pojawili się wyjątkowi goście: Magdalena Śliwa – reprezentantka Polski w piłce siatkowej oraz Mariusz Szczotka –lokalny triathlonista. Całość imprezy świetnie prowadzili konferansjerzy Kamila Golec oraz Robert Twardowski.

Na mecie czekały na uczestników atrakcje w postaci licznych nagród ufundowanych przez sponsorów oraz pyszne domowe ciasta.

Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali policjanci, wolontariusze ze Służby Maltańskiej w Andrychowie, strażacy z Wieprza i z Frydrychowic.

Zorganizowanie takiej imprezy okazało się strzałem w dziesiątkę – zainteresowanie biegiem było bardzo duże.

Podczas imprezy udało się nam zebrać sporą kwotę pieniędzy, która przeznaczona została na potrzeby dzieci niepełnosprawnych z obwodu naszej szkoły.

Sprawozdanie z realizacji działań i zadań podjętych przez ZSP nr 2 w Wieprzu w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

 

Szkoła promująca Bezpieczeństwo”( 2016 – 2019 )


Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Wieprzu przystąpił do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2016 roku. W wyniku podjętych działań 31 października 2017r nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Od tego momentu przeprowadzono wiele działań we współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami i strukturami środowiska lokalnego. W pracę zaangażowana była cała społeczność szkolna: uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna. Mamy nadzieje, że prowadzone na wielu płaszczyznach i w różnych formach inicjatywy szkolne: adresowane do różnych grup odbiorców, projekty realizowane przez nauczycieli, dzieci i młodzież szkolną, różnorodne konkursy, gazetki szkolne, przedstawienia teatralne, akcje promocyjne mające na celu szeroko pojęte bezpieczeństwo, przynoszą wiele pozytywnych zmian. Obecnie pragniemy przedłużyć ważność Certyfikatu ‘ Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Po przeprowadzeniu ankiet wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli zorganizowano spotkanie partnerów szkoły, na którym przedstawiono wyniki w/w ankiet oraz wstępny plan działań na kolejne 5 lat mających na celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i jej okolicy.

 

Efekty działań podjętych przez szkołę od momentu przystąpienia naszej placówki do projektu ZPB:


 

1.Infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna szkoły:

-rozbudowa monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły ( plac zabaw, część gimnazjalna budynku) - zakup nowego rejestratora -odmalowanie kilku sal lekcyjnych - ochrona obiektu przez firmę ochroniarską Domena

 

2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły:

- podtrzymanie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły ( umożliwienie korzystania z telefonu do kontaktów z rodzicami w sekretariacie szkoły) -aktualizowanie dyżurów nauczycieli podczas przerw , - stała kontrola stron internetowych w pracowni komputerowej - aktualizacja oprogramowania antywirusowego

3. Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Przeprowadzono szereg działań edukacyjnych i prewencyjnych dla uczniów, m.in.:

-cykliczne spotkania dzieci i młodzieży z przedstawicielem KP w Andrychowie lub KPP w Wadowicach dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, uświadamiania zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu, skutków uzależnień, bezpiecznej drogi do i ze szkoły

- pedagogizacja rodziców na wywiadówkach: zorganizowanie spotkań z:

 • przedstawicielami policji ( tematyka: odpowiedzialność prawna nieletnich, skutki zażywania dopalaczy i narkotyków, bezpieczne korzystanie z internetu)

 • psychologiem dziecięcym – temat „Depresja i samobójstwa wśród dzieci. Jak pomóc, kiedy nie jest jeszcze za późno? Zachowania autoagresywne wśród dzieci – procedury postępowania”

 • przedstawicielem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Andrychowie – temat „Odporność psychiczna dziecka

-przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa np. ;

 • jak radzić sobie ze stresem

 • asertywność

 • tolerancja

 • stop agresji

 • uczucia

 • grupa rówieśnicza - umiejętność pracy w zespole,

 

- aktywna działalność charytatywna młodzieży, m.in.:

 • zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP

 • udział w projekcie kuratoryjnym „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

 • przygotowanie i wystawienie dla środowiska lokalnego przedstawień teatralnych, z których dochód przeznaczano na pomoc chorym dzieciom z naszego obwodu szkolnego

 • zorganizowanie jarmarku , z którego dochód przeznaczono na pomoc chorym dzieciom

 • przygotowywanie paczek świątecznych dla samotnych i chorych mieszkańców naszej miejscowości

 • przygotowanie upominków dla dzieci i odwiedziny w szpitalu w Oświęcimiu na oddziale dziecięcym

 • współpraca z fundacją „Promyczek” z Andrychowa ( zbiórka słodyczy, zabawek, książek)

 • zbiórka plastikowych nakrętek i makulatury

 • przygotowanie przedstawień profilaktycznych i zaprezentowanie ich we własnej szkole, a także w Ośrodku Wychowawczo – Opiekuńczym w Radoczy, w Domu Kultury w Gierałtowicach ( dla młodzieży z Gierałtowic)

 • udział w akcji „ Szlachetna paczka”

 • udział w konkursie „ Odblaskowa szkoła” ( pozyskanie odblasków dla uczniów, zorganizowanie lekcji otwartej, podczas której dzieci propagowały noszenie odblasków, akcentowano korzyści z noszenia ich zwłaszcza po zmierzchu, zachęcanie seniorów do noszenia odblasków)

   

4. W ramach propagowania pozytywnych form spędzania wolnego czasu uczniowie uczestniczyli :

 

- w wyjazdach do teatru Bagatela w Krakowie

- w wyjazdach do kina w Bielsku – Białej

- w klasowych wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, rajdach

- w wyjazdach zagranicznych

- w nauce jazdy na nartach ( projekt „ Jeżdżę z głową”)

- w nauce pływania ( projekt „ Już pływam”)

- w warsztatach kulinarnych organizowanych dla uczniów przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzu

- w profilaktycznych konkursach plastycznych o tematyce związanej z bezpieczeństwem

- w dodatkowych zajęciach sportowych i korekcyjnych

- w zajęciach kół przedmiotowych

- w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej, dyskotekach, zabawach karnawałowych

 

5. Szkolenie nauczycieli, pracowników i uczniów w zakresie pierwszej pomocy:

 

- szkolenia Bhp pracowników szkoły

- szkolenie nauczycieli dotyczące cyberprzemocy

- szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- szkolenie dla nauczycieli i rodziców dotyczące zachowań autoagresywnych wśród dzieci

- uwzględnianie tematyki udzielania pierwszej pomocy podczas przygotowywania uczniów do egzaminu na kartę rowerową

 

 

 

 

Spotkanie młodzieży z policjantem

8 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie klas: VII SP oraz II i III gimnazjum z asp. sztab. Rafałem Tlałką. Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania. Podczas spotkania z funkcjonariuszem policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje.

Mamy nadzieję, że te zajęcia przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów.


 

Spotkanie rodziców z policjantem

 

W czwartek 25.01.2018r. w naszej szkole odbyła się wywiadówka. Przy tej okazji dla rodziców klas VII oraz II i III gimnazjum zorganizowano spotkanie z policjantem, asp.sztab. Rafałem Tlałką. Problematyka prelekcji dotyczyła spraw jak najbardziej aktualnych, czyli zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Poprzez prezentację, rodzice dowiedzieli się z jakimi „dopalaczami” mogą zetknąć się ich dzieci
w różnych miejscach i sytuacjach. Uzyskali również informacje jakie są objawy i skutki zażywania tychże środków. Mamy nadzieję, że żaden z rodziców naszych uczniów nigdy nie zetknie się z takimi problemami. Spotkanie miało charakter informacyjno - profilaktyczny.

W ramach wywiadówki rodzice mieli okazję zapoznać się z informacjami w formie rad, dotyczących unikania zagrożeń, płynących z Internetu. Okazją do poruszenia tego tematu był zbliżający się Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypada
6 lutego.

 

CYBERPRZEMOC – szkolenie nauczycieli

W czwartek 18.01.2018r wszyscy nauczyciele naszej placówki wzięli udział
w szkoleniu „Nowe wyzwania w zwalczaniu agresji i przemocy na terenie szkoły” przeprowadzonym przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pracownicy szkoły dowiedzieli się jakie zagrożenia niesie za sobą Internet i różnego rodzaju urządzenia, ułatwiające nam życie: telefon, karty płatnicze, komputer.

Bezpieczne ferie – przestrogi dla uczniów

Bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw to temat wielokrotnie poruszany
w ostatnich tygodniach przed feriami. O bezpieczeństwie rozmawiano zarówno na godzinach do dyspozycji wychowawcy, jak i na wielu innych zajęciach. Tematowi bezpieczeństwa poświęcona była także gazetka na korytarzu. Zawierała ona wiele cennych rad, do których uczniowie powinni się stosować, chcąc ferie spędzić zdrowo, bezpiecznie i przyjemnie.

Dzień Bezpiecznego Internetu – 6 luty 2018r.

Nawiązując do światowego Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole pojawiła się gazetka nawiązująca do tematyki związanej z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z internetu. Podstawowe zasady korzystania z sieci ujęto w dziesięciu punktach, które w łatwiejszy sposób zostały przyswojone przez uczniów.

W okresie przedświątecznym nasi gimnazjaliści odwiedzili osoby samotne oraz chore dzieci z obwodu naszej szkoły. Przy tej okazji wręczyli drobne prezenty, w postaci słodyczy, kawy, herbaty. Chwila rozmowy i wspólnie spędzony czas zostanie na długo w pamięci zarówno naszych uczniów, jak i osób odwiedzonych.


 

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” 2017/2018

 

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Młodzież kolejny raz podejmuje wyzwanie by okazać innym jeszcze więcej dobra, ciepła i życzliwości. Tegoroczne hasło przewodnie projektu to „Miłosierdzie jest dyskretne”. W ramach realizacji zadań nasza szkoła nawiązała współprace z placówką opiekuńczo-wychowawcza w Radoczy. Planują także kontynuację akcji mikołajkowo-świątecznej, czyli odwiedzanie osób samotnych, starszych i obdarowanie ich symbolicznymi podarunkami.

W ramach projektu nasi gimnazjaliści odwiedzili w listopadzie Wiejski Dom Kultury
w Gierałtowicach oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Radoczy, przedstawiając przygotowaną pod kierunkiem mgr Ewy Gaweł, sztukę „Bici, biją”.

Sztuka „Czy tak musiało być”

W dniu 29 kwietnia 2018r, nasi gimnazjaliści wystawili w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu sztukę „Czy tak musiało być”, wyreżyserowaną przez nauczyciela języka polskiego naszej szkoły, mgr Ewę Gaweł. Sztuka była uwieńczeniem tegorocznej edycji projektu kuratoryjnego „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Tematyka dotyczyła trudnych wyborów współczesnych nastolatków, poruszała problem braku czasu zabieganych rodziców, a także relacje rodzinne. Przybyli goście mieli możliwość zakupienia ciasteczek, upieczonych przez rodziców naszych uczniów. Dochód z całego przedsięwzięcia został przeznaczony na pomoc i rehabilitację dla chorych dzieci z naszego obwodu szkolnego.

Spotkanie klasy I z policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

W związku z tym także w tym roku szkolnym zaprosiliśmy do szkoły policjanta, który spotkał się z uczniami klasy I. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach miasta, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazał niektóre znaki drogowe.

Mikołajkowa akcja dla „PROMYCZKA”

 

Akcje charytatywne to już tradycja w naszej szkole - zwykle dwa razy roku organizujemy paczki dla samotnych , odwiedzamy ich z opłatkiem , trzykrotnie realizowaliśmy projekt MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA , zbieraliśmy dary dla małych pacjentów w oświęcimskim szpitalu –słowem , lubimy robić coś dobrego, bo po prostu warto .

Początkiem grudnia zwykle myślimy o Mikołaju i o tym, co nam przyniesie, ale też odczuwamy radość z możliwości obdarowania innych . Taką właśnie radość i satysfakcję sprawiła naszym uczniom spontaniczna akcja , którą przeprowadziliśmy w szkole. Otóż , odpowiedzieliśmy na apel fundacji PROMYCZEK , działającej w Andrychowie , która prosiła o mikołajkowe podarunki dla swoich podopiecznych . W ciągu zaledwie kilku dni zebraliśmy sporo słodyczy , gier planszowych , książek, malowanek , zabawek i przyborów szkolnych . Nasi uczniowie naprawdę mają wielkie serca i potrafią dzielić się z innymi, za co gorąco dziękowali im opiekunowie fundacji . Uśmiech obdarowanych podopiecznych jest najlepszą zapłatą !


 

Wizyta na cmentarzu

Jak co roku początkiem listopada, tak i tym razem nasi uczniowie pod opieką nauczycieli udali się na nasz cmentarz, aby odwiedzić groby bliskich zmarłych, uczcić pamięć byłych pracowników naszej szkoły oraz zapalić znicze pod pamiątkowymi tablicami mieszkańców Wieprza poległych w czasie I i II wojny światowej. Ponieważ pogoda sprzyjała, dość liczna grupa uczniów z nauczycielami i ks Piotrem z przyjemnością pokonała kilka kilometrów dzielących naszą szkołę od cmentarza. Oprócz zniczy , modlitwy za zmarłych i wspomnień , uczniowie wykazali się niebywałą pomysłowością. Otóż nasza placówka zgłosiła się w tym roku do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA, młodzież miała spotkanie z policjantem, a także prezentowała rodzicom przedstawienie o ważności odblasków, dlatego uczniowie korzystając z tego, że na cmentarzu było sporo starszych osób odwiedzających groby swoich bliskich- u w ramach promowania chwalebnej akcji , rozdawali napotkanym przechodniom odblaski . Początkowo na twarzach obdarowanych malowało się zdziwienie, lecz bardzo szybko okazało się , że starsi ludzie z zadowoleniem i uśmiechem zabierali odblaski, umieszczając je na torebkach czy rowerach . Usłyszeliśmy przy tym wiele słów podziwu i uznania, co było ogromną satysfakcją dla naszych uczniów. Zatem, jak widać , można zrobić wiele dobrego, wystarczy chcieć ...

Spotkanie z policjantem

8 listopada 2018 roku w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” naszą szkołę odwiedziła asp. szt. Małgorzata Hombesch z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wadowickiej komendy. W trakcie spotkania czwartoklasiści zaprezentowali dla kolegów i koleżanek scenki o bezpieczeństwie. Dodatkowo uczniowie przedstawili prace plastyczne związane z przedmiotową tematyką. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego to bardzo ważny element w wychowaniu społeczeństwa zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych, dlatego w trakcie spotkania policjantka przeprowadziła pogadankę na temat bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zarówno w drodze do jak i ze szkoły. Przypomniała uczniom podstawowe, najważniejsze zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas poruszania się po drodze oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych zwłaszcza po zmierzchu.

W wieczór mroczny bądź widoczny” -lekcja otwarta

24. 10. 2018r. odbyła się lekcja otwarta z języka polskiego w klasie IV, podczas której uczniowie zaprezentowali rodzicom przedstawienie „ W wieczór mroczny bądź widoczny”. Dotyczyło ono propagowania akcji noszenia odblasków. Czwartoklasiści oprócz plakatów przygotowali także hasła reklamujące odblaski. Podsumowaniem lekcji było rozdanie odblasków rodzicom i dziadkom, a także krótka pogadanka o konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Udział w konkursie „ ODBLASKOWA SZKOŁA”

Nasza szkoła nie tylko uczy, ale także stara się dbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych . W celu zwiększenia bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, nasi uczniowie zostali zaopatrzeni w listopadzie tego roku w opaski odblaskowe. Akcja ta związana jest z przystąpieniem naszej szkoły do IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Jest to konkurs organizowany przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a honorowy patronat nad nim objął Małopolski Kurator Oświaty. W projekt zaangażowane były głównie klasy I – IV. W ramach projektu zorganizowane były pogadanki, konkursy, lekcja otwarta , spotkanie z policjantem.

Policjant na spotkaniu z rodzicami
Spotkanie z rodzicami 28 stycznia 2019r. rozpoczęło się od spotkania rodziców z policjantami. St. asp. Rafał Tlałka oraz st. asp. Kamil Pytel omówili zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Poinformowali również o zjawisku cyberprzemocy, zagrożeniach płynących z sieci oraz sposobach bezpiecznego korzystania z Internetu. Rodzice wykazali spore zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami i mamy nadzieję, że informacje, które usłyszeli,pomogą im ustrzec swoje dzieci przed czyhającymi niebezpieczeństwami.
 

Spotkanie młodzieży z policjantami
Nie tylko dla rodziców, ale także dla młodzieży zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszami policji. Uczestniczyli w nim uczniowie klas V- VIII i klasy III gimnazjum, a dotyczyło ono odpowiedzialności prawnej nieletnich. St. asp. Rafał Tlałka wyjaśnił uczniom kogo uważa się za nieletnich, jak również za jakie czyny oni odpowiadają. Przedstawił środki wychowawcze i naprawcze stosowane wobec nieletnich w przypadku popełnienia czynów lub jeżeli wykazują przejawy demoralizacji. Ponadto poruszyła temat bezpiecznego korzystania z internetu, głównie ochrony prywatności w sieci oraz wzajemnego poszanowania..

Nauka jazdy na nartach

 

W styczniu i lutym 16 uczniów klasy III SP brało udział w unijnym projekcie "Jeżdżę z głową" zorganizowanym przez UG w Wieprzu, w ramach którego w trakcie 7 spotkań uczyli się jazdy na nartach na stoku narciarskim Czarny Groń . Dzieci pod czujnym okiem instruktorów poznały technikę jazdy na nartach oraz zapoznały się z zasadami prawidłowego zachowania na stoku narciarskim. Wyjazdy sprawiły dzieciom wiele radości, wywołały uśmiech na twarzy i dały możliwość zetknięcia się z nowym doświadczeniem i poznaniem nowej dyscypliny sportu , ponieważ większość uczniów do tej pory nie miała okazji spróbować własnych sił na nartach.

 

W ramach realizacji projektu „ Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” wykonano m.in. następujące zadania:

Sprawozdanie ze spotkania partnerów w ramach projektu ZPB

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”


 

W dniu 2.04 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. kard. S. Wyszyńskiego w Wieprzu odbyło się spotkanie partnerów wspierających naszą placówkę w realizacji projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach w osobach p. Małgorzaty Hombesch oraz p. Zbigniewa Przybka, gościliśmy również dyrektora GOK p. Seweryna Gałysza, p. sołtys Barbarę Herma, przedstawiciela Sanepidu w Wadowicach, p. Grażynę Dyrlagę z PPP w Andrychowie, komendanta OSP w Wieprzu p.Krzysztofa Kobielusa, pielęgniarkę szkolną p. Barbarę Hojny, przedstawiciela Rady Rodziców oraz uczniów reprezentujących samorząd szkolny. Spotkanie prowadzili szkolni koordynatorzy projektu. Ponieważ od dwu lat cieszymy się posiadaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” , nadszedł czas, aby tę działalność przedłużyć, a co za tym idzie – uzyskać formalne poparcie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas spotkania opiekunowie projektu w formie prezentacji multimedialnej przedstawili gościom wyniki ankiet przeprowadzonych w szkole ( dotyczyły one bezpieczeństwa, zagrożeń, profilaktyki, ryzykownych zachowań uczniów) oraz zarysowali plan działań na kolejne pięć lat 2019 – 2024. Oprócz tego uczniowie kl IV przedstawili krótkie przedstawienie pt STOP AGRESJI , które dotyczyło wzajemnych relacji nastolatków na lekcjach i podczas przerw. Po występie czwartoklasistów wywiązała się dyskusja dotycząca problemów ukazanych w inscenizacji oraz profilaktycznych działań szkoły. Nasi goście docenili wysiłki całej społeczności szkolnej w realizacji zadań projektu, promowania zachowań pozytywnych oraz aktywności uczniów na tej płaszczyźnie. Nasi goście zaoferowali swoje wsparcie podczas kontynuacji projektu, rozmawiano o nowych pomysłach i ich wdrażaniu , aby poprawić bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole i poza naszą placówką.

czytaj

we wtorek 31 października 2017 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" w ramach projektu "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"

Audyt - ocena stopnia realizacji projektu ZPB

6 czerwca 2017r. na terenie naszej szkoły miał miejsce audyt, przeprowadzony przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Audyt przeprowadzono w ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Podczas audytu sprawdzano poziom bezpieczeństwa naszych uczniów,w obszarach: organizacyjnym, technicznym i infrastrukturalnym.
Przedstawiciele policji mieli okazję obejrzeć spektakl „Bici biją”, przygotowany przez klasę I gimnazjum, pod kierunkiem mgr Ewy Gaweł. Spektakl został wystawiony w ramach szkolnego Programu Profilaktycznego, obejrzeli go również uczniowie klasy II i III gimnazjum.
Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zagrożeń w szkole i jej okolicy, przy współpracy z parterami szkoły: instytucjami i organizacjami działającymi w naszej gminie, w tym także z władzami gminy i policją. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemu działań, opartego na współpracy szkoły z wymienionymi partnerami. Czekamy na pozytywna ocenę Zespołu, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nasza szkoła będzie mogła pochwalić się uzyskanym certyfikatem.
Przeciwdziałanie cyberprzemocy - rady
dla rodziców

Zanim zdecydujesz o podłączeniu komputera do Internetu i chcesz, aby dziecko z niego korzystało, najlepiej porozmawiaj z nim o zasadach. Poniżej zamieszczamy kilka rad, które pomogą ustrzec Twoje dziecko przed cyberprzemocą.

 1. Zapytaj swoje dziecko, co robi w Internecie. Czym zajmuje się tam najczęściej? Nie wahaj się zadawać prostych pytań. To wiedza, którą może przekazać Ci Twoje dziecko – Internet to wynalazek ich czasów. Zapytaj, z kim rozmawia przez Internet. Poproś, aby pokazało Ci, w jaki sposób korzysta z Internetu. Powiedz, że chciałbyś wiedzieć, jakie informacje przekazuje swoim internetowym znajomym.

 2. Uświadom dziecku, że z Internetu korzystają też osoby, które mają niewłaściwe intencje. Pomóż mu zrozumieć, że nigdy nie powinno się podawać przez Internet osobistych danych (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu) ani przesyłać lub publikować zdjęć, nagrań video (raz zamieszczone w sieci zdjęcie pozostaje tam na zawsze!!!) Wyjaśnij, że nie należy bez Twojej kontroli otwierać e-maili, odbierać wiadomości od osób nieznanych. Ty, jako osoba dorosła, możesz to robić. Zawartością takiego e-maila mogą być wirusy albo film lub zdjęcie o nieodpowiedniej dla dzieci treści.

 3. Naucz swoje dziecko, że są ludzie, którzy kłamią, oszukują w Internecie i dlatego właśnie lepiej z nimi nie rozmawiać, ani nie odbierać od nich e-maili, wiadomości. Dzieci nie powinny spotykać się z osobami poznanymi w Internecie bez kontroli i wiedzy rodziców.

 4. Poproś o zaufanie. Powiedz, że chcesz wiedzieć o tym, co je zaniepokoi w Internecie.

 5. Nie obwiniaj – w ten sposób nie rozwiążesz problemu, a dziecko straci odwagę, by opowiedzieć Ci o tym, co się stało. Pamiętaj, że dzieci często same obciążają się winą. Powiedz, jak ważne jest dla Ciebie to, by z Tobą rozmawiało. Doceń jego odwagę i zaufanie, jakim Cię obdarzyło. Powiedz swojemu dziecku, że zawsze może na Ciebie liczyć. Razem na pewno sobie poradzicie!

spotkanie partnerów

 

W dniu 2 marca 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie partnerów i osób koordynujących realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Podczas spotkania odbyła się multimedialna prezentacja działań związanych z realizacją ZPB na terenie szkoły. Następnie koordynatorzy projektu przedstawili analizy ankiet nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy. Koordynatorzy ds. ZPB z ramienia KPP w Wadowicach asp.sztab. Małgorzata Hombesch i asp.sztab. Zbigniew Przybek krótko podsumowali wyniki analiz ankiet, opiniując pozytywnie opracowany plan działań i dotychczasowy przebieg realizacji projektu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność współpracy szkoły, policji, rodziców, uczniów i partnerów projektu w ceku zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wychowanków zarówno w szkole, jak i poza nią. Wszyscy partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy  i pomoc szkole w realizacji poszczególnych etapów projektu.
Ostatnim punktem spotkania było przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i jej okolicy. Wizję przeprowadzili funkcjonariusze policji KPP w Wadowicach wspólnie z Panią Dyrektor i szkolnymi koordynatorami projektu.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. Staramy się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.

 

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką w Krakowie. Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole na okres 2 lat po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

W szkole zostały już przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły i poza nią. Analiza ta jest ważna i ma znaczący wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

"zintegrowana polityka bezpieczeństwa

-szkoła promująca bezpieczeństwo"

 

Prelekcja “Tabletowe dzieci”

 

21 stycznia 2020r. rodzice naszych uczniów mieli okazję wysłuchać prelekcji o uzależnieniu młodych ludzi od internetu. Prowadząca spotkanie przestrzegała przed nieograniczonym przyzwoleniem rodziców na korzystanie przez młodsze dzieci z komputera, tableta czy smartfona. Uświadomiła konsekwencje częstego korzystania przez dzieci z internetu. Podpowiadała również rodzicom, w jaki sposób ich pociechy powinny korzystać z internetu.

 

 

 

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 

W czerwcu 2021r. odbyło się szkolenie wszystkich pracowników naszej szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji przeprowadzone przez mł.. bryg. Jarosława Jończy z JRG Państwowej Straży Pożarnej w Andrychowie . Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz dodatkowe przygotowanie do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.

 

Nasza szkoła w okresie pandemii COVID - 19

 

W związku z sytuacją pandemiczną działania naszej szkoły dotyczące bezpieczeństwa skoncentrowane były na zapewnieniu uczniom i ich opiekunom bezpieczeństwa na terenie szkoły. Opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki. Zaktualizowano regulaminy biblioteki, stołówki szkolnej, świetlicy uwzględniając w nich wytyczne MEiN, MZ i GIS. W związku z koniecznością funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym dostosowano odpowiednio plan lekcji, zmieniono zasady podawania i spożywania posiłków, utrzymywano dystans społeczny, ograniczono kontakty między klasami, wprowadzono zakaz wchodzenia do budynku szkolnego osób postronnych bez wcześniejszego ustalenia terminu spotkania, udostępniono uczniom trzech wejść do budynku szkolnego). Regularnie, zgodnie z wytycznymi, wietrzono pomieszczenia w szkole, często przypominano uczniom o konieczności przestrzegania zasad higieny (częste mycie rąk), noszeniu masek w określonych sytuacjach.

Spotkania z policjantami

 

W lutym 2021r. zorganizowano spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Wadowicach: było to spotkanie on-line klasy VIII z asp. sztab. Z. Przybkiem i asp. sztab. M Hombesch oraz spotkanie stacjonarne klas III z asp. sztab. M. Hombesch. Spotkania dotyczyły bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności nieletnich.

Konkurs "Jeżdżę z głową zimową porą"

 

W lutym 2021r. uczniowie klasy III wzięli udział w konkursie plastycznym "Jeżdżę z głową zimową porą". Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.

 

 

Spotkanie z policjantem

 

12 października 2021r. odbyło się także spotkanie kl. VI z funkcjonariuszem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wadowicach K. Hermą dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Odblaskowa Szkoła 2021

 

W ramach udziału w XI edycji Małopolskiego Konkursu “Odblaskowa Szkoła” 12 października 2021 uczniowie klasy VI wystawili dla klas młodszych przedstawienie pt. “Nosimy odblaski”. Celem spektaklu było przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie dzieciom poruszającym się po drodze po zmierzchu o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla wszystkich kierujących.

Na zakończenie przedstawienia każdy uczeń wybrał dla siebie odblask.

Klasa VI wystąpiła z przedstawieniem także podczas wizyty w Domu Seniora w Wieprzu. Przypomniała w ten sposób również starszym mieszkańcom Wieprza o potrzebie noszenia odblasków po zmierzchu i wręczyła seniorom elementy odblaskowe.

 

Spotkanie z policjantem

 

9 listopada 2021 w klasie VIII zorganizowano spotkanie z policjantem asp. R. Tlałką. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych. Policjant omówił również z uczniami zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby ich unikania. Ósmoklasiści dowiedzieli się między innymi jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.

Konkurs BRD

 

21 marca 2022r. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym we Frydrychowicach przeprowadzony został międzygminny etap Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Turniej składał się z kilku konkurencji. Były to: test teoretyczny z przepisów ruchu drogowego, test ze skrzyżowań, pierwsza pomoc w wypadkach drogowych oraz sprawnościowy tor przeszkód jazdy na rowerze. Nasza drużyna w składzie : Olga Słomka, Kacper Migdałek i Maksymilian Przybek, zajęła IV miejsce.

Szkolny Tydzień Profilaktyki

 

W maju 2022r. w naszej szkole zorganizowano Szkolny Tydzień Profilaktyki.

W tym roku przebiegał on pod hasłem “Zdrowe odżywianie”. Zorganizowano konkurs międzyklasowy na najciekawszą gazetkę ścienną promującą zdrowe odżywianie. W konkursie zwyciężyła klasa IV.

Konkurs “Zdrowie na talerzu”

 

W ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki w klasach I - III zorganizowano konkurs plastyczny “ Zdrowie na talerzu”.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania, uświadomienie uczniom, że posiłek może być jednocześnie zdrowy, smaczny i kolorowy. Konkurs wygrała Natalia Wrona - I miejsce, Adam Ślanda i Nikodem Jończyk - II miejsce, Ksenia Niedziałek - III miejsce.

Egzamin na kartę rowerową

 

W czerwcu klasa IV przystąpiła do egzaminu na kartę rowerową starając się o swoje pierwsze “prawo jazdy”. Nie zabrakło emocji, stresu ale i radości tych, którym się powiodło za pierwszym razem.

Spotkanie przedszkolaków i klas I-III z policjantem

 

Zawsze zwłaszcza na początku roku szkolnego nasza szkoła kładzie duży nacisk na szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W związku z tym we wrześniu zorganizowano spotkanie przedszkolaków i uczniów klas I - III z policjantem.

Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać.

Wizyta w szkole psiej tresury

 

W dniu 11.10.2022 klasa IV z wychowawcą uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez SZKOŁĘ PSIEJ TRESURY “psieEgo” u pana Jerzego Hermy.

Na zajęciach uczniowie uczestniczyli w pokazie pracy psa ratowniczego. Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w ćwiczeniach z "ratownikami" pokonując trenażer dla przewodników psów ratowniczych. Uczyli się bezpiecznych zachowań w stosunku do psów. Oprócz nauki był też czas na zabawę – malowanie deseczek oraz samodzielnie upiekli kiełbaski i mieli przyjemność spróbowania pieczonych ziemniaczków w popiele. Ostatnią atrakcją był wyjazd samochodami terenowymi na Wzgórze Gorana.

Próbny alarm - ewakuacja szkoły

 

W dniu 17 października 2022r. pod nadzorem dyrekcji oraz nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa przeprowadzono w naszej szkole próbną ewakuację wszystkich osób przebywających w placówce. Przećwiczono szybkie opuszczenie sal lekcyjnych przez uczniów , sprawne zejście po wyznaczonych klatkach schodowych i zebranie całej społeczności szkolnej przed budynkiem. Należy pochwalić naszych uczniów, nauczycieli i pracowników za zdyscyplinowanie i sprawny przebieg całej akcji, która zamknęła się od dzwonków obwieszczających alarm do spotkania przed szkołą zaledwie w ciągu trzech minut. Takich próbnych alarmów może być więcej, gdyż w razie ewentualnego jakiegokolwiek zagrożenia , musimy być czujni i przygotowani.

Konkurs “Z odblaskiem bezpieczniej”

 

W październiku uczniowie klas I - IV wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym na temat bezpieczeństwa na drodze. Konkurs był okazją do przypomnienia o obowiązku noszenia odblasków i ich znaczenia dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przedstawienie “ Zawody i odblaski”

 

25.10.2022 klasa VI przygotowała krótkie przedstawienie dla swoich młodszych kolegów i koleżanek mające zachęcić ich do noszenia elementów odblaskowych i tym samym zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze.

Wraz z dziećmi przedstawienie obejrzał funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wadowicach Dawid Macuda, który po występie uczniów jeszcze raz omówił podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwrócił szczególną uwagę na to, jak bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo jest noszenie na sobie odblasków.

Starał się uświadomić dzieciom, że nawet mały element odblaskowy może uratować życie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali “odblaskowe upominki”.

Dzięki nim nasi uczniowie będą bardziej widoczni na drodze, a tym samym bezpieczniejsi, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy szybciej zapada zmrok.

Spotkanie z policjantem

 

19 stycznia 2023r. dla uczniów klas VII zorganizowano spotkanie z policjantem.

Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Policjant mówił poruszył także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl