Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Lekcje z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu, który realizuje nasza szkoła od września 2022r. cieszą się dużym zainteresowaniem. Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest nie tylko na lekcjach obowiązkowych - do realizacji podstawy programowej, ale także na zajęciach dodatkowych.

Nasza szkoła bierze udział w programie "Laboratoria Przyszłości"

laboratoria przyszłości

Sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratorium Przyszłości nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Zwłaszcza telewizor edukacyjny wykorzystywany jest bardzo często. Na przedmiotach języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, historii, przyrodzie, geografii, a także w edukacji wczesnoszkolnej służy do utrwalania i powtarzania wiadomości oraz uatrakcyjnia lekcje.

Odbyły się już lekcje robotyki i programowania z wykorzystaniem klocków Lego Education Spike Prime. Poprzez udział w kreatywnej zabawie uczniowie chętnie zdobywają nowe umiejętności.

Na lekcjach techniki uczniowie zapoznali się z działaniem stacji lutowniczej otrzymanej w ramach projektu.

Ponadto w listopadzie przeprowadzono dodatkowe szkolenie dla nauczycieli na temat wykorzystania w praktyce zestawów do robotyki na lekcjach.

11 stycznia uczniowie klasy szóstej zostali wprowadzeni w świat modelowania 3D. Na lekcji dodatkowej matematyki zapoznali się z możliwościami wykorzystania drukarki 3D. Mieli okazję zobaczyć efekty pracy tej drukarki – została wydrukowana choinka :) Drukarka 3D jest częścią wyposażenia, jakie otrzymała nasza szkoła w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

W II półroczu nauki szkolnej nauczyciele i uczniowie nadal chętnie

 

korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria

 

Przyszłości. Zajęcia z użyciem telewizora edukacyjnego ciągle

 

atrakcyjne i służą utrwalaniu bądź zdobywaniu nowych wiadomości.

Ostatnio uczniowie uczą się również obsługi drukarki 3D, która pomaga

 

w wykonywaniu nie tylko pomocy dydaktycznych, ale również

 

indywidualnych projektów (zwierzęta).

Kolejne miesiące pracy z narzędziami zakupionymi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Lekcje robotyki i programowania z wykorzystaniem klocków Lego Education Spike Prime. Uczą umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia oraz rozwijają kompetencje społeczne, takie jak komunikacja i współpraca w grupie.

W dalszym ciągu nauczyciele korzystają z telewizorów edukacyjnych, które umożliwiają prowadzenie ciekawych i angażujących zajęć. To także doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem, ułatwienie przyswajania informacji i trwalsze zapamiętywanie.

Na lekcji techniki szóstoklasiści korzystali ze stacji lutowniczej. Uczyli się łączyć elementy elektryczne za pomocą lutownicy grotowej i „hotair”. Uczniowie dowiedzieli się, że dzięki niej można już samodzielnie dokonywać drobnych napraw, gdzie niezbędne jest wykonywanie precyzyjnych lutów.

Kolejni uczniowie zapoznali się z budową drukarki, rodzajami filamentów oraz możliwościami, jakie daje druk 3D w przemyśle, budownictwie, medycynie oraz innych dziedzinach. Uczniowie nauczyli się ładować i wyładowywać filament oraz projektować w programie 3D.

Druk 3D wykorzystano m. in. do wydrukowania breloczków.

Klasy młodsze z wielką ciekawością oglądały drukowanie minionka.

Największą radość sprawiają uczniom nowe roboty edukacyjne – GENIBOTY. Zaopatrzone w wiele funkcji służą nauce programowania, otwierając dzieciom drzwi do świata nowoczesnych technologii i edukacji. Geniboty rozwijają u dzieci miękkie kompetencje takie jak: algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, zachęcają do eksperymentowania.

ROK SZKOLNY 2023/2024


 

Kolejny rok szkolny i kolejne możliwości z Laboratoriami

Przyszłości, które umożliwiają nam nieustannie rozwój i kreatywną

edukację.


 

To już drugi rok z odpowiednim wykorzystaniem sprzętu pozyskanego z projektu. Niezmiennym powodzeniem cieszy się u nas telewizor edukacyjny z dotykowym ekranem. Korzysta się z niego podczas opracowywania zagadnień z różnych przedmiotów szkolnych – ścisłych, humanistycznych, a nawet artystycznych. To doskonały sposób na zainteresowanie uczniów tematem zajęć, łatwiejsze przyswajanie wiedzy i jej efektywniejsze utrwalanie.

Używając telewizora i tabletów, które mają dostęp do wielu zasobów edukacyjnych, powtarza się materiał wykorzystując ćwiczenia i quizy multimedialne w aplikacji Kahoot.

Możliwość korzystania z różnego rodzaju aplikacji i platform wspiera prowadzenie zajęć nie tylko tych obowiązkowych, ale również pozalekcyjnych tj. zajęć w świetlicy, zajęć terapii pedagogicznej, czy logopedii...

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Telewizor edukacyjny służy również podczas konkursów i szkolnych uroczystości.

W ramach realizowanego projektu, uczniowie systematycznie korzystają z zajęć robotyki. Zestawy klocków Lego WeDo2.0  dają wiele możliwości, wspaniale rozwijają orientację przestrzenną, uczą planowania i współpracy w grupie. 

Zabawa w programowanie z Genibotami...

 

Ułożony przy pomocy kart do kodowania program pozwala wprowadzić robota w ruch i

 

sprawić, żeby wykonywał wybraną sekwencję poleceń. Dzięki temu dzieci mają

 

możliwość

 

poznania podstawowych konstrukcji programistycznych...

W trakcie kolejnych zajęć młodsi uczniowie poznawali bliżej

 

drukarkę 3D oraz technologię przestrzennego wydruku w 3D.

Natomiast starsi uczniowie projektowali różne gadżety, np.

 

skrzaty, gwiazdy, choinki, które później drukowali i

 

wykorzystywali jako ozdoby choinkowe.

 

Uczniowie klasy V poszerzyli swoje kompetencje techniczne

 

biorąc udział w zajęciach technicznych z obsługi stacji

 

lutowniczej. Poznali stację na gorące powietrze oraz

 

lutownicę kolbową.

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl