ogłoszenie-rekrutacja

regulamin rekrutacji

efektem końcowym udziału w projekcie będzie stworzenie dla każdego ucznia ipd -indywidualnego planu działania

 

Indywidualny Plan Działania to tworzenie indywidualnej, osobistej wizji kariery. Najlepiej tworzyć go korzystając z pomocy doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza procesem, w czasie którego doradca proponuje uczniowi pracę nad sobą i nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową. Celem tej pracy staje się stworzenie przez ucznia własnych rozwiązań edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających jego szeroko rozumianą sytuację życiową. Rola doradcy zawodowego polega na towarzyszeniu i wspomaganiu ucznia w jego rozwoju poprzez m.in. pomoc w stworzeniu własnego Indywidualnego Planu Działania.

IPD jest efektem pracy ucznia i doradcy zawodowego wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy edukacyjno-zawodowe, działania i terminy ich realizacji. Proces tworzenia IPD bazuje na wcześniejszych zajęciach grupowych z doradcą zawodowym opartych o wyżej wymienione moduły tematyczne.

Program doradztwa edukacyjno-zawodowego został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem ogólnym programu SPInKA jest wsparcie uczniów w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz aktualnej informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

 

 

 

 

 

Treści programowe doradztwa edukacyjno-zawodowego zostały zawarte następujących modułach:

 

  • samopoznanie,

 

Treści moduł został przygotowany w celu wsparcia uczniów w procesie kształtowania świadomości o sobie samym,z możliwością przeniesienia nabytej wiedzy na grunt edukacyjno-zawodowy oraz rozwijania umiejętności interpersonalnych.

 

  • Zawodoznawstwo,

 

Treści zawarte w module prezentują świat zawodów i ludzi pracy zawodowej. Są dla ucznia źródłem szeroko pojętej informacji zawodowej, która jest podstawą racjonalnego wyboru zawodu i dalszego planowania edukacji.

 

  • Rynek edukacji i pracy,

 

Program modułu porusza zagadnienia ważne z punktu widzenia ucznia: dalsza edukacja    i rynek pracy. Przejście ze świata edukacji do pracy jest dla niego tożsame z wieloma zmianami o charakterze jakościowym i ilościowym, do których powinien być przygotowany przez szkołę.

 

  • Planowanie,

 

Podział treści w module podąża za logiką schematu Marzę, Planuję, Działam i koncentruje się na poszczególnych obszarach rozwoju kompetencji uczniów związanych z podejmowaniem trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych powiązanych z planowaniem własnej kariery zawodowej.

SPInKa    Szkolny Punkt Informacji i Kariery

doradztwo edukacyjno-zawodowe

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl