Patronem naszej szkoły jest kard Stefan Wyszyński - Prymas Tysiąclecia, niezwykły człowiek, który swoją niezłomną postawą uczy kolejne pokolenie Polaków, jak trzeba bronić prawdy , polskości i szacunku dla innych.

Stefan Wyszyński żył w latach 1901-1981. Już w dzieciństwie dotknęło go bolesne doświadczenie - stracił ukochana matkę , potem jako kilkunastoletni harcerz odważnie bronił polskości pod zaborami, z kolei w czasie II wojny światowej był kapelanem powstańców warszawskich , a w komunistycznej Polsce jako prymas niezłomnie walczył o prawa Kościoła i ludzką godność. Nie ugiął się nawet przed więzieniem. Był szczerym przyjacielem naszego wielkiego rodaka - św Jana Pawła II , który docenił naszego patrona słowami :

" Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie Twoja niezachwiana wiara nie cofająca się przed więzieniem i cierpieniem i Twoja heroiczna nadzieja. "

 

Kard Wyszyński szanował każdego człowieka bez względu na jego poglądy i spojrzenie na świat. Wiele może nas nauczyć i dlatego co roku naszym hasłem jest jakaś jego wybrana myśl , sentencja, która skłania do refleksji i motywuje do stawania się lepszym człowiekiem.

 

 

nasz patron kadrynał stefan wyszyński

Uroczystość jubileuszu szkoły

24 września 2008 r. w deszczowy poranek, ale w radosnej atmosferze, przy dźwiękach orkiestry dętej przed kościołem parafialnym zebrali się mieszkańcy Wieprza, aby wziąć udział w uroczystości poświęcenia sztandaru z okazji jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana, którą prowadził ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy. Podniosłą atmosferę w kościele tworzyły poczty sztandarowe oraz śpiew chóru szkolnego i scholi. W trakcie sprawowanej liturgii nastąpił akt poświęcenia sztandaru, którego dokonał ks. biskup. Poczet sztandarowy rodziców w składzie: Dorota Kołaczyk, Agata Stuglik i Piotr Ćwiertnia przekazał poświęcony proporzec pani dyrektor szkoły i nauczycielom. Po prezentacji sztandar przyjął poczet uczniów.Kolejny etap uroczystości miał miejsce w szkole, gdzie spotkali się przedstawiciele władz kościelnych, oświatowych , samorządowych, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Po powitaniu wszystkich obecnych przez dyr. szkoły mgr inż. Aleksandrę Kamionkę nastąpiła część oficjalna, w której odczytano akt nadania imienia szkole, przedstawiono jej historię i uzasadnienie wyboru patrona.

Uroczyste otwarcie przedszkola

Dnia 1 września 2008r. w obecności Wójta Gminy Wieprz - p. Małgorzaty Chrapek, ks. Władysława Sporka, dyr. szkoły Aleksandry Kamionki, nauczycieli, rodziców oraz dzieci odbyło się uroczyste otwarcie dwuoddziałowego przedszkola.

1980 - 2002

W latach 80-tych dzieci przybywało, warunki nauki i pracy stawały się coraz trudniejsze. Brakowało nam przede wszystkim Sali gimnastycznej, a w salach lekcyjnych niejednokrotnie grzaliśmy zmarznięte dłonie na piecach kaflowych. Jeszcze w czasie pełnienia funkcji dyrektora przez p. mgr Julię Komenderę zaplanowano wykonanie w szkole centralnego ogrzewania. I tak w roku szk. 1987/88 po raz pierwszy zapalono ogień w piecu centralnego ogrzewania. Jednak w dalszym ciągu było ciasno i dzieci uczyły się na dwie zmiany, kończąc zajęcia o godzinie 17. Wobec tak trudnej sytuacji, po wielu dyskusjach 8 09 1994r z udziałem ówczesnego wójta Gminy Wieprz mgr-a Stefana Komendery odbyło się pierwsze spotkanie rodziców, na którym podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły został P. Józef Cinal. W dwa lata później 31.05.1996r odbyło się już uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek nowej szkoły.

 

Prac przy nowej szkole było multum, tj. ogrodzenie, boiska, chodniki, malowanie płotów, plac zabaw, pomoc przy budowie domu nauczyciela. Pierwsze 10 lat było rzeczywiście ciężką pracą począwszy od pokonywania strachu przed tym co nowe, obce dla dzieci, trzymanie ołówka, wspólnej zabawy, przestrzegania ładu i porządku, czystości osobistej. Oczywiście są również uczniowie zdolni, błyskotliwi i pracowici. Aby bardziej zintegrować te dwie grupy, dzieci bawiły się w teatrzyk kukiełkowy. Dobre zimy sprzyjają przygotowywaniu nawet dwóch lodowisk dla starszych i młodszych dzieci. Oprócz zajęć o charakterze zabawowym, ruchowym duży nacisk położono na klasy młodsze 1-4, na wyrównywanie poziomu, wyrównywanie braków, by tępo pracy na lekcjach było bardziej równe. W tym celu powstają grupy wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, dodatkowe lekcje ze strony nauczyciela szersza współpraca z domem, odwiedziny, wprowadzenie klasy zerowej.

1958 - 1970

Wszyscy wiemy jak bardzo trudny dla Polaków był okres powojenny. Ruiny, zniszczenia i analfabetyzm to dodatkowa spuścizna wojny. W tym to właśnie okresie w ludność naszej wsi wstępuje powoli otucha, nadzieja, chęć działania, kiełkuje myśl, że trzeba postawić na wiedzę, oświatę i kulturę, dać swoim dzieciom możliwość startu w lepsze jutro. Aby to się stało musiały zadziałać władze miejscowe, powiatowe, społecznicy. Powołano komitet budowy w składzie: Pan Adamus Aleksander, Pan Lesław Saferna, Pan Władysław Herma, który był inicjatorem i duszą budowy. Zebrano składki od mieszkańców. Plan szkoły sporządził nieodpłatnie pan inż. Krupnik Stanisław. Znacznej pomocy finansowej udzieliła Powiatowa Rada Narodowa, zaś działkę pod budowę sprzedali: Polak Zofia, Jura Włodzimierz, Sala Ludwik. I tak 1 września 1958 roku mieszkańcy dolnej części Wieprza, młodzież wraz z czterema nauczycielami - kierownikiem szkoły Stefanem Komenderą, p. Julią Komenderą, p. Wandą Legień, p. Marią Cholewką - uroczystością dożynkową otwierają podboje nowej szkoły wybudowanej sposobem gospodarczym i wysiłkiem całego środowiska.

historia szkoły

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl