Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. To również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Patronem ZS-P r 2 w Wieprzu jest od 2006 r kardynał Stefan Wyszyński. Został wybrany wspólnie przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, Rodziców i całą społeczność szkolną .

Co roku obchodzimy święto Patrona, organizując rajdy, wycieczki lub konkursy związane z sylwetką kardynała Stefana Wyszyńskiego. W holu szkoły znajduje się podobizna Patrona z jego słowami :” Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”, a w każdym roku szkolnym przyświeca nam inny cytat zaczerpnięty z myśli Prymasa Tysiąclecia.


 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego

 • ślubowanie klas pierwszych

 • uroczystości związane z patronem szkoły

 • pożegnanie uczniów kończących szkołę

 • inne święta szkolne

 • uroczystości związane ze świętami narodowymi,nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie m.in.

 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

 • 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja

 • 1 września - agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę

 • uroczystości kościelne:

  Wielkanoc ,Boże Ciało, uroczystość odpustowa w parafii

Sztandar jest najważniejszym symbolem naszej placówki.

Sztandar szkoły składa się z kwadratowego płatu tkaniny w kolorach bordowym i granatowym. Na prawej stronie płata znajduje się wizerunek patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz nazwa i imię szkoły. Z kolei na lewej jest na umieszczone godło Polski oraz napis „ Ojczyzna, Nauka , Praca” .

Sztandar znajduje się w specjalnej gablocie w gabinecie Dyrektora szkoły, a w czasie uroczystości jest wyeksponowany na okazałym drewnianym stojaku .

Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem opiekuje się poczet flagowy - trzyoosobowy poczet sztandarowy wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu zostaje wybrany skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, pozaszkolnych na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach parafialnych, państwowych i regionalnych. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy została ogłoszona żałoba narodowa, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 % do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

Ubiór Członków pocztu sztandarowego

Chorąży i asysta są ubrani odświętnie:

chorąży: ciemne spodnie, biała koszula

asysta: białe bluzki, ciemne spódnice lub sukienki ( jednakowe)

Insygnia pocztu sztandarowego:

Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się wicedyrektor szkoły.


 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę:

Baczność”- „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić”.

Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :

Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić”.

Zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru rozpoczyna się część artystyczna uroczystości.


 

Przekazanie sztandaru:

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem, odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy wam sztandar- symbol Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu”.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczniów w sali.

 

Ceremoniał szkolny

trochę o nas...

jesteśmy małą, ale przyjazną szkołą, w której panuje rodzinna atmosfera i nikt nie pozostaje anonimowy.

do naszej szkoły uczęszcza 151 uczniów oraz 75 przedszkolaków. 110 dziewczynek oraz 116 chłopców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nasza kadra liczy 22 pełnych pasji i zapału nauczycieli, chętną do pomocy panią sekretarkę, dwie księgowe, panią intendentkę, dwie panie kucharki, trzy panie sprzątające oraz posiadającego złote ręce pana palacza.

wszyscy wspólnie dbamy, żeby nasza szkoła była miejscem bezpiecznym,czystym, do którego chętnie się przychodzi i odnajduje wsparcie, przyjaźnie, nowe zainteresowania...

 

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl