Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów.
Narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań jest platforma informatyczna  SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.
 
więcej informacji pod linkiem...  https://sportowetalenty.gov.pl/?info=about

sportowe talenty

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl