Proszę o dokonywanie płatności do dnia 15 MAJA 2021 r.

konto nr:

 

21 1050 1100 1000 0022 7926 0612

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wieprzu

 

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc i rok za który dokonywana jest wpłata

 

 

 

Dożywianie za miesiąc maj-klasy 1-3

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

12 maja 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl