1. Zwracam się z apelem do Rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach szczególnie zagrożonych koronawiruem, aby obserwowali ewentualne występowanie objawów u siebie lub dziecka i w razie ich wystąpienia postępowali zgodnie z informacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej :https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-ropracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-36-warszawa-29-lutego-2020-ropracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/ oraz poinformowali o tym fakcie Dyrekcję Szkoły.

2. Zwracam się z apelem do wszystkich Rodziców o pozostawienie w domu dzieci chorych i przeziębionych.

3. Zwracam się z prośbą do wszystkich Rodziców o zapoznanie się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusa :  https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dlaosob-powracajacych-z-polnocnych-wloch .

Informuję, że w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu podejmujemy działania profilaktyczne zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia poprzez:

- utrzymanie higieny rąk

–częste mycie rąk zgodne z instrukcją (instrukcja dołączona poniżej),

- wietrzenie sal lekcyjnych, - stosowanie jednorazowych chusteczek higienicznych,

- profilaktyka przeciwwirusowa,

- odwoływanie ewentualnych wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska występowania koronawirusa (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 

Na podstawie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusa:

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

02 marca 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl