Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wieprzu informuje, iż w terminie od 2 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. W załączniku umieszczono zarządzenie Wójta Gminy Wieprz , w którym podane są terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz oraz kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.Zainteresowani rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020r. Wnioski można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły , u wychowawców lub pobrać z załącznika.

Rekrutacja do przedszkola

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

02 marca 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl