INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

  1. Rekrutacja na świetlicę w roku szkolnym 2020/2021 trwa od 01.06.2020r. do 15.06.2020r i odbywa się tylko w formie elektronicznej.

  2. Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie w terminie karty zgłoszenia dziecka oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu.

  3. Karta zgłoszenia i oświadczenie dotyczące zatrudnienia są dostępne na stronie internetowej szkoły. (O NAS-> WAŻNE DOKUMENTY)

  4. Wyżej wymienione dokumenty należy wydrukować i uzupełnić (podpisy obojga rodziców są obowiązkowe).

  5. Skan lub zdjęcie uzupełnionych dokumentów należy przesłać do 15. 06.2020r. na adres: sekretariat@zsp2.wieprz.pl .

  6. Nieczytelne dokumenty nie będą uwzględnione w rekrutacji (przed wysłaniem prosimy sprawdzić jakość wykonanego zdjęcia /skanu , czytelność podpisów).

  7. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

REKRUTACJA NA ŚWIETLICĘ 2020/2021

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

31 maja 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl