Przypominamy, że od 01.06.2023r. do 15.06.2023r. trwać będzie rekrutacja na świetlicę na rok szkolny 2023/2024. Karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wykonywaniu pracy będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Uzupełnione dokumenty można przekazać wychowawcom klas I - III, nauczycielom świetlicy bądź przesłać na adres: sekretariat@zsp2.wieprz.pl w wyżej wymienionym terminie.

Z powodu ograniczonej liczny miejsc do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, których rodzice pracują zawodowo. W związku z tym w terminie od 14.08.2023r. do 25.08.2023r. rodzice zobowiązani są dostarczyć do szkoły zaświadczenia z miejsca pracy.

 

Rekrutacja na świetlicę

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

31 maja 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl