Zgodnie z nowymi przepisami i decyzjami podjętymi przez MEN po feriach wznawiamy naukę w szkole dla uczniów klas I – III. Powrót do nauki stacjonarnej odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Od 18 stycznia 2021 r. organizacja pracy w naszej szkole jest następująca:

- uczniowie klas IV – VIII uczą się w trybie zdalnym na platformie G-Suite – wg planu lekcji

- uczniowie klas I – III uczą się w szkole wg nowego planu lekcji ( plan umieszczony na stronie szkoły i również będzie podany przez wychowawców klas)

- przedszkole, biblioteka, świetlica i stołówka działają zgodnie z planem

- uczniowie z niepełnosprawnościami pracują w szkole pod opieką nauczycieli

- wszystkich obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, dezynfekcja,mycie rąk, dystans społeczny.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów prosimy o powtórne zapoznanie się z Regulaminem pobytu ucznia w szkole oraz wypełnienie oświadczenia, które uczniowie powinni przynieść do szkoły pierwszego dnia po feriach(zakładka powrót do szkoły).

 

Myślę, że świąteczno-feryjna przerwa pozwoliła nam na wyciszenie, wypoczynek i nabranie sił przed kolejnym półroczem. Życzę wszystkim zdrowia i z radością czekam na powrót uczniów do szkoły

 

mgr inż. Aleksandra Kamionka

dyrektor szkoły

szanowni państwo!

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

13 stycznia 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl