Informujemy, że wszelkie wiadomości dotyczące pracy przedszkola przekazywać będziemy za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły w zakładce” Przedszkole” oraz informacji na gazetce znajdującej się w szatni przedszkola.

W dzienniku elektronicznym sprawdzą Państwo także wszystkie wiadomości dotyczące własnego dziecka: godziny obecności, informacje od wychowawców. E-dziennik jest również jedyną formą kontaktu z wychowawcą oddziału. Prosimy, aby nieobecności dzieci zgłaszać za pomocą dziennika (ewentualnie przez telefon do sekretariatu szkoły). W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za dożywianie począwszy od drugiego dnia nieobecności, z wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona w dniu poprzedzającym nieobecność.

  1. Opłata za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, przekraczających podstawę programową wynosi 1,30 zł. za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.

  2. Wysokość opłaty o której mowa w pkt. 1 podlega waloryzacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

  3. Opłaty za wyżywienie: dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł.

(śniadanie 3,00 zł, obiad 5,00 zł, podwieczorek 2,00).

 

Bardzo prosimy o regularne uiszczanie opłat za korzystanie ze świadczeń oraz żywienia w przedszkolu w wyznaczonym terminie – do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ta należność dotyczy, z wyjątkiem miesiąca grudnia, za którego opłatę zobowiązujemy się wpłacić do 27 grudnia.

W przypadku dodatkowych pytań lub uwag zachęcamy do bezpośredniej rozmowy
z wychowawcą lub Dyrektorem Szkoły.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły

Aleksandra Kamionka

Szanowni Państwo!

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

11 września 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl