Zbliża się termin powrotu dzieci do szkoły po feriach zimowych.

31 stycznia 2022 roku rozpoczyna się w naszej szkole drugie półrocze. Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od tego dnia będziemy się uczyć hybrydowo.

Uczniowie klas I-IV wracają do szkoły i będą się uczyć stacjonarnie. Zgodnie z planem działać będą stołówka, biblioteka i świetlica szkolna. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym (w szkole obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Natomiast uczniowie klas V-VIII będą uczyć się zdalnie. W związku z tym bardzo proszę o dopilnowanie, by młodzież posiadała odpowiedni sprzęt, w tym obowiązkowo sprawną kamerkę oraz mikrofon i punktualnie łączyła się na lekcje. Dzięki temu nasza wspólna praca będzie bardziej efektowna.

Wszystkie zajęcia, zarówno stacjonarne jak i zdalne, odbywają się wg planu lekcji.

Uczniowie z orzeczeniami mogą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły. Zapewniamy im opiekę i wsparcie nauczycieli wspomagających. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są stacjonarnie. W czasie pobytu w szkole przestrzegamy obowiązujące zasady sanitarne.

Bez zmian działa także przedszkole.

Zgodnie z przepisami prawnymi szkoła będzie pracować w opisany wcześniej sposób do 27 lutego 2022 roku. O jakichkolwiek zmianach będziemy Państwa informować poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową szkoły.

Szanowni państwo

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

27 stycznia 2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl