Znamy nowe wytyczne dotyczące działalności szkół - czyli wydłużenie do 22 grudnia nauki zdalnej oraz przeniesienie ferii zimowych od 4 - 17 stycznia.

W naszej szkole uczniowie kończą naukę zdalną 18.12.2020 r. (piątek). Dni 21, 22 grudnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W związku z tym musimy zmienić terminarz związany z klasyfikacją uczniów za I półrocze. Wprowadzone zmiany :

1. Do 18 grudnia (piątek) będą wystawiane uczniom zagrożenia oceną niedostateczną.
Nauczyciel wystawiający zagrożenie powiadomi rodziców ucznia o tym fakcie (poprzez dziennik elektroniczny).

2. 21.01.2021r. Uczniowie zostaną poinformowani o przewidywanych ocenach za I semestr.

3. Do 27 stycznia wystawiamy oceny za I półrocze.

4. Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 28.01.2021 r.

 

 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły – mgr inż. Aleksandra Kamionka

Szanowni rodzice!

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

29 listopada 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl