Dyrektor ZSP nr 2 informuje, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nastąpi w piątek 26 czerwca 2020 r.

O godz. 8.00 będzie odprawiona Msza święta w kaplicy, a po niej w szkole o godz. 9.00 uroczysty apel dla uczniów klasy VIII wraz z rodzicami oraz delegacją klasy VII. Pozostali uczniowie odbierają świadectwa i nagrody wg następującego harmonogramu:

 

11.00 – kl. VII                          14:15 – kl. III

11:30 – kl. VI                           15:00 – kl. II a

12:30 – kl. V                            15:30 – kl. II b

13:30 – kl. IV                           16:00 – kl. I

 

Uczniowie przychodzą na wyznaczoną przez wychowawcę godzinę od strony drogi wojewódzkiej i są wpuszczani do szkoły głównym wejściem w odstępach ok. 2 min. Po wejściu dezynfekują ręce, odbierają świadectwa i nagrody i wychodzą przez salę gimnastyczną na parking.

Jednocześnie informujemy, że odbiór świadectw przez uczniów klas I – VII jest dobrowolny. Jeśli ze względu na zagrożenie epidemiczne uczeń nie odbierze świadectwa w piątek, otrzyma je we wrześniu.

zakończenie  roku szkolnego 2019/2020

ZPB

deklaracja

dostępności

DZIENNIK

plan lekcji

RODO

FaNPAGE

bip

zespół szkolno-przedszkolny nr 2

22 czerwca 2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu
ul. Beskidzka 324
34-122 Wieprz 

                                         Telefon/fax:  33 875 51 91                                                                   konto do wpłat: 21 1050 1100 1000 0022 7926 0612              
                                         E-mail:  sekretariat@zsp2.wieprz.pl